Grammostola rosea

Martin Balon (2010-08-17, 13:06:53, mail
Vážně by se někteří přispívající měli zamyslet nad způsobem, jakým se tu prezentují. Gramatické chyby se snad dají prominout. Samozřejmě se nemůžeme hádat o pravopisných chybách s někým, kdo by např. trpěl dyslexií, ale jde spíš o způsob, jakým stavíme věty a vhodnost používání cizích výrazů. Nejvíce mě zamrzela část textu obsahující výraz "anafaltistický šok". Kromě toho, že se jedná o anafylaktický šok má totiž přispívající problém se slovní zásobou, kterou se snaží zakrývat předstíranou sofistikovaností svého projevu. Vážně to nevypadá hezky. Ať každý píše tak, jak mu, jak se říká, zobák narost. Tím nechci samozřejmě v žádném případě podceňovat nebo snad shazovat zkušenosti, které má tento přispěvatel s chovem pavouků, to rozhodně ne. Já osobně bych asi nevěnoval pozornost radám od někoho, kdo se neumí vyjadřovat s psané formě alespoň trochu na úrovni. Vím, že tématicky není tento můj příspěvek do této diskuze úplně relevantní a hluboce se omlouvám, pokud jsem někoho urazil. To jsem neměl v úmyslu. Nicméně úroveň psaného projevu některých registrovaných je (mírně řečeno) iritující. Ještě jednou se omlouvám.
Jméno:
E-Mail
Komentář:
Kdokoliv může přidat vlastní komentář. Samozřejmě, za předpokladu, že se týká daného druhu, či skupiny.