Ischnocolus triangulifer

(2006-07-03, 07:24:21, mail
Hi, Just wanted to point out that the common name for this tarantula is the "Sicilian Black Tarantula". It is endemic to the ISLAND of Sicily, (which is of course "owned" by Italy). Respectfully, J. Paglini
Jméno:
E-Mail
Komentář:
Kdokoliv může přidat vlastní komentář. Samozřejmě, za předpokladu, že se týká daného druhu, či skupiny.