Lasiodora parahybana

přečerpaný, adultní samec
© Ondřej Reichmann / 2006-06-10 / Calendar