Brachypelma albopilosum-vagans

Nymfy svlékající se do malých pavoučků :o)
© Ondřej Reichmann / 2006-06-11 / Calendar