Grammostola rosea

Stejná samice z jiného profilu.
© Ondřej Reichmann / 2006-07-22 / Calendar