Hysterocrates hercules

Adultní samice těsně před svlékáním :)
© Ondřej Reichmann / 2006-08-13 / Calendar