Hysterocrates hercules

Stejná samice, odlišný profil
© Ondřej Reichmann / 2006-08-13 / Calendar