Ceratogyrus darlingi

Subadultní samice (6. svlek); patrné jsou vnější pohlavní rozdíly mezi samcem a samicí na vrchní straně abdomenu v podobě kresby.
© Ondřej Reichmann / 2006-08-14 / Calendar