Opistophthalmus boehmi

Vetšinou je to hodnej kluk
© Martin Kopp / 2007-02-28 / Calendar