Opistophthalmus boehmi

Někdy se, ale pořádně naježí
© Martin Kopp / 2007-02-28 / Calendar