Homo sapiens sapiens

ondra (2005-02-25, 17:56:55
Husty..:)
Jméno:
E-Mail
Komentář:
Kdokoliv může přidat vlastní komentář. Samozřejmě, za předpokladu, že se týká daného druhu, či skupiny.