Hysterocrates gigas

odrostlý jedinec
© Petra Chlumová / 2009-08-03 / Calendar