Tapinauchenius plumipes

Samice s mláďaty (L2) ve svém hnízdě.
© Koppová Petra / 2015-01-18 / Calendar