Lasiodora parahybana

© Michal Komárovský / 2005-10-30 / Calendar