Brachypelma smithi

Brachypelma smithi
© Karw / 2006-02-07 / Calendar